Hoortoestelverzekering direct

Vaak voorkomende vragen

Gehoorapparaat verzekeren: de vaak voorkomende vragen

Wilt u uw gehoorapparaat verzekeren of hebt u dat net gedaan? Het kan zijn dat u dan nog een aantal vragen hebt. De meest voorkomende vragen hebben we voor u onder elkaar gezet, met onze antwoorden daarbij. Dat scheelt u een telefoontje of een e-mailbericht.

Uw gehoorapparaat verzekerd: vragen over de polis

Waar vind ik de polisvoorwaarden?

U kunt hiervoor klikken op Algemene polisvoorwaarden.

Wanneer wordt het nieuwe polisblad aan mij toegezonden?

Wij sturen u het nieuwe polisblad toe wanneer we uw digitale aanvraag én uw betaling hebben ontvangen.

De polis is foutief opgemaakt. Wat nu?

Stuur een e-mailbericht aan ons of maak gebruik van het wijzigingsformulier. Wij zorgen ervoor dat de polis snel wordt aangepast.

Vragen over de voorwaarden om uw gehoorapparaat bij ons te verzekeren

Hoe oud mag mijn gehoorapparaat zijn als ik het bij u wil verzekeren?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, mag uw gehoorapparaat niet ouder zijn dan 3 maanden. Verder mag u tot op dat moment nog geen schade hebben gehad aan uw hoortoestel.

Is het ook mogelijk om mijn huidige gehoorapparaat bij u te verzekeren? Het is ouder dan 3 maanden.

Nee, dat is niet mogelijk. Wij kunnen alleen nieuwe gehoorapparaten verzekeren. Daarom hanteren we bij aanvang van de verzekering de termijn van 3 maanden, waarbij u nog geen schade gehad mag hebben.

Is het mogelijk om mijn gehoorapparaat te verzekeren wanneer ik in het buitenland woon?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verzekeren uw gehoorapparaat wanneer u in Nederland woont of ingeschreven bent in het Nederlandse bevolkingsregister.

Moet ik een e-mailadres hebben om mijn gehoorapparaat bij u te kunnen verzekeren?

Ja, voor het aanvragen van een verzekering bij Hoortoestelverzekering Direct is een e-mailadres verplicht.

Kan ik accessoires (mee)verzekeren?

Nee, deze kunnen niet worden (mee)verzekerd.

Is het mogelijk om een Cochleaire-implantaat te verzekeren?

Nee, dit is niet mogelijk. Dit verzekeringsprogramma is uitsluitend bedoeld voor gehoorapparaten.

Vragen over premie en eigen risico

Ik wil mijn gehoorapparaat bij u verzekeren. Hoe berekent u de premie?

De premie bedraagt slechts 3,15%procent van de aanschafwaarde van uw hoortoestel per jaar. Let wel: de aanschafwaarde is het bedrag zonder kortingen en zonder de eventuele bijdragen van de zorgverzekeraar. De premie is inclusief 21 procent assurantiebelasting. Wij hanteren een minimumpremie van € 21,00 per polis per jaar. Als u de verzekering afsluit, betaalt u eenmalig € 5,00 administratiekosten.

U hanteert een afschrijvingsregeling. Hoe werkt die precies?

Uw gehoorapparaat wordt naar mate u het langer gebruikt minder waard. U schrijft dus af op uw apparaat. Wij niet. In de eerste vijf jaren na aankoop van uw gehoorapparaat passen we géén afschrijving toe. Dat wil zeggen: voor ons houdt uw apparaat vijf jaar lang de nieuwwaarde. Na de maximale verzekeringstermijn van 5 jaar vervalt de polis automatisch.

Hoeveel bedraagt het eigen risico bij Hoortoestelverzekering Direct?

Het eigen risico bedraagt bij ons 10 procent van de aanschafwaarde zoals die vermeld staat op uw polisblad, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 350,00 per schadegeval. De aanschafwaarde is het bedrag exclusief kortingen en vergoeding door de zorgverzekeraar.

Hoe incasseert u de premie?
Bij aanvang van de verzekering voldoet u de premie voor het eerste jaar via een iDEAL-betaallink. Voor de overige vier jaar incasseren wij de premie via een automatische incasso.

Kan ik mijn premie betalen met een acceptgiro?
Nee, dat is niet mogelijk. U betaalt uw premie aan het begin van de verzekering via een iDEAL-link en ieder volgend jaar via een automatische incasso.

Vragen over het indienen van een schadeclaim

Hoe dien ik een schadeclaim in?

Wanneer u klant geworden bent, krijgt u met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot onze portal. Ga daarvoor naar ‘Schade melden’ op de pagina ‘Dekking en schade’. Zodra u uw aanvraag hebt ingediend, bevestigen wij die per e-mail. Wij beginnen direct aan de afhandeling van de door u gemelde schade.

Kan ik ook schade melden via een gewoon formulier?

Ja, dat kan. Op de pagina ‘Dekking en schade’ vindt u een link naar het schadeformulier. Print dit uit, vul het volledig in, scan het ingevulde en ondertekende formulier en e-mail dit naar hppdirect@synckcompany.nl

Kan ik nog gewoon met de post mijn schade melden?

Dat is ook mogelijk. Print het schadeformulier uit dat u vindt op de pagina ‘Dekking en schade’, vul dat volledig in. Vergeet het niet te ondertekenen. Vervolgens stuurt u dit formulier naar: Synck Company B.V. | Retail & Verzekeren | Veilingweg 7 | 3981 PB Bunnik. Zodra wij het hebben ontvangen, beginnen we met de afhandeling van de schade.

Vragen over wijzigingen en opzegging

Ik heb mijn gehoorapparaat bij u verzekerd. Nu zijn mijn klantgegevens gewijzigd. Hoe geef ik dat aan u door?

U kunt de wijzigingen van uw klantgegevens op drie manieren aan ons doorgeven: per brief, per e-mailbericht of via het online wijzigingsformulier.

  • Wilt u gebruikmaken van het online formulier, klik dan op bovenstaande link.
  • Wilt u een brief sturen, richt die dan aan: Synck Company B.V. | Retail & Verzekeren | Veilingweg 7 | 3981 PB Bunnik.
  • Wilt u uw wijzigingen per e-mail doorgeven, stuurt u dat bericht dan naar: hppdirect@synckcompany.nl

Moet ik ook een wijziging van het serienummer van mijn toestel doorgeven? Hoe doe ik dat?
Ja, dat moet. Doet u dat dan per e-mail.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

U kunt de verzekering alleen schriftelijk opzeggen. Dat wil zeggen: per brief, per e-mail of via het wijzigingsformulier opzeggen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

Welke opzegtermijn is van toepassing op mijn verzekering?

De verzekering dient eerst 12 maanden te hebben gelopen. U kunt vervolgens de verzekering jaarlijks per premievervaldatum schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Direct uw hoortoestelverzekering aanvragen